Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

PlastisetOy (y‐tunnus1555049‐4)
Uotilantie3
32100 Ypäjä
puh. 010632100
e‐mail etunimi@plastiset.fi

2. Rekisteriasioita hoitavat henkilöt

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö on Tommi Siren.

3. Rekisterin nimi

Plastiset Oy:n asiakas‐ ja markkinointirekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on Plastiset Oy:n ja käyttäjän välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito, yrityksen liiketoiminnansuunnittelu ja kehittäminen.

5. Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä

Rekisteri sisältää henkilötietoja luonnollisista henkilöistä.

6. Kuvaus rekisteröityihin liittyvistä tiedoista

Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot lähtökohtaisesti kaikista rekisteröidyistä henkilöistä: henkilön perustiedot ja yhteystiedot: etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Henkilön yritykseen tai muuhun organisaatioon liittyvät tiedot ja henkilön asema tai tehtävä ko. yrityksessä tai organisaatiossa.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään. Henkilötietoja kerätään ja päivitetään myös sovellettavan lainsäädännön rajoissa yleisesti saatavilla olevista lähteistä.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille. Rekisteristä ei siirretä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmät ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.